Ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει ένα κύκλο μαθημάτων μέχρι το επίπεδο C2 σε ηλικία 15 ετών.

  • Prejunior τμήματα ηλικίας 6 ετών
  • Παιδικά τμήματα Δημοτικού ηλικίας από 7 έως 11 χρονών. Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις σε όλα τα στάδια μάθησης ως μέσο εξοικίωσης με το θεσμό των εξετάσεων αλλά και για επιβράβευση των κόπων τους.
  • Εφηβικά τμήματα: δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Β1-Β2 (Lower), C1, C2 (Proficiency)
  • Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες εξετάσεις
  • IELTS – Εξειδικευμένα διπλώματα για σπουδές στο εξωτερικό
  • Ιδιαίτερα – υποστηρικτικά μαθήματα για παιδιά – ενήλικες
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις στο ειδικό μάθημα στις πανελλαδικές.

Οι μαθητές μας ετοιμάζονται για την απόκτηση των ισχυρότερων και πλέον αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.